ADMITERE ETAPA 2


Rezultatele admiterii 2020


Admitere in liceu si scoala profesioanala 2020-2021

ORDIN nr. 4532 din 15 iunie 2020 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 4984/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021


Ce trebuie sa stiti….


BROSURA


INFORMATII UTILE:

  1. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special
    5 – 6 iulie – Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul 2020 special
  2. Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă

30 iunie – 5 iulie 2020 – Depunerea, la comisia de admitere judeţeană/Comisia de admitere a municipiului Bucureşti a cererilor de înscriere a candidaţilor pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES

       3. Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021

2 – 8 iulie 2020 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic. Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în altjudeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere

2 – 8 iulie 2020 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

3 – 8 iulie 2020 – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.

       4. Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat si dual

29 iunie-3 iulie și 6 iulie 2020 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a foii matricole: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat.

Inapoi la Pagina Principala