Misiunea  şcolii:

Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.

 • Integrarea în colectivitate a copiilor cu dizabilități,
 • Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
 • Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.
 • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
 • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personal permanentă;
 • Aplicarea corectă a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice, lucru ce va permite asigurarea unui învăţământ de calitate.

 Să asigurăm un viitor pentru comunitatea din oraşul Livada, printr-o şcoală modernă şi cu cadre didactice deschise la noutăţile din învăţământul românesc.

 Viziunea şcolii:

Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte:

 • Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;
 • Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
 • Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața şcolară, apoi cea socială;
 • Implicarea activă a părinților în viața școlii în scopul educării propriilor copii în parteneriat real cu ceilalți factori educaționali.

Vrem să rămânem o bună şcoală gimnazială, activă, care să fie performantă şi utilă imbinând activitatea şcolii şi a comunităţii cu scopul formării personalităţii elevilor.

Prestigiul şcolii depinde de prestigiul fiecărui cadru didactic.